leuke plaatjes

leuke boerderij plaatjes
boerderij
boerenerf
boerenhuis
boerenschuur
hooiberg
tractor
vogelverschrikker
weiland

leuke dieren plaatjes
boerderijdieren

Leuke weiland plaatjes

Een weiland is een stuk land van boeren waar ze hun vee op laten grazen. Op dit land groeit gras wat koeien graag eten. Naast koeien zijn er ook wilde dieren in weilanden te vinden, de mol, wezel, hermelijn en veldmuis.

Wilde weilanden

Ook deze bestaan, ze zijn niet van boeren maar van organisaties die de natuur beschermen zoals Natuurmonumenten. Deze koopt de weilanden en laat ze gecontroleerd verwilderen. Ook staatsbosbeheer beheert deze natuurgebieden. Staatsbosbeheer valt onder de Nederlandse overheid, wat anders is dan Natuurmonumenten. Deze organisatie krijgt o.a. geld van De Nationale Postcodeloterij en van honderdduizenden mensen die lid zijn. Als echte natuurliefhebbers dragen ze met hun lidmaatschap graag een steentje bij aan het behoud van de Nederlandse natuur.

Weidevogels

Ook bepaalde vogelsoorten leven in de weilanden, deze noemen we weidevogels. In Nederland zijn dit de kievit, tureluur, wulp, scholekster en grutto. Ook enkele eendensoorten vind je in weilanden net als de kleine zangvogels graspieper, veldleeuwerik en gele kwikstaart. In de winter vinden deze vogels het te koud in Nederland, dan trekken ze naar warmere landen om te overwinteren, daarna komen ze terug.
weiland

wild weiland


home © plaatjespret.nl - leuke weiland plaatjes